ik jou luister
A A
ik jou luister

Betalingsvoorwaarden

  • Voor een individuele behandelingen krijg je aan het einde van de maand de rekening. Voor een training ontvang je de rekening tussen het intakegesprek en de start van de training. Het versturen van de rekeningen gaat bij voorkeur per email. Rekeningen moeten binnen 14 dagen betaald zijn. De betaling van de activiteiten verloopt contant.
  • Laat aanwezig zijn bij een gesprek gaat van de tijd af.
  • Als je je binnen minder dan 24 uur afmeld voor een gesprek, wordt het gewone gesprekstarief gerekend.
  • Zie je na het trainings-intakegesprek af van de training? Geef dit dan binnen 24 uur na dit gesprek door. Dan wordt enkel het intakegesprek gerekend (uurtarief).
  • De tarieven zijn inclusief verslaglegging, materiaal- en administratiekosten. De tarieven zijn exclusief een eventuele combinatie met nicotinevervangers, medicijnen, dietist enz.

Algemene voorwaarden

  • Alles wat wij bespreken is vertrouwelijk. Dit is wettelijk geregeld. Zonder jouw toestemming wordt aan niemand informatie verstrekt. Zo zal ik alleen met jouw toestemming jouw huisarts informeren over het begin en verloop van de behandeling.
  • Je gegevens die voor het verlenen van hulp in mijn administratie moeten staan, worden geregistreerd volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit betekent dat jouw gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders. Het dossier heeft als doel de hulpverlening zo goed mogelijk te laten verlopen. Het dossier wordt na afloop van de hulpverlening bewaard volgens de wettelijk verplichte bewaartermijn en daarna vernietigd. Je bent gerechtigd om het dossier eerder te laten vernietigen. Hiertoe dien je een schriftelijk verzoek in te dienen. Je hebt recht op inzage in jouw dossier. Vraag dit dan wel minimaal 24 uur voor het geplande consult, waarin je in je dossier wil kijken, aan. Je kan ook een extra consult inplannen voor inzage.
  • Ik ben Psycholoog NIP. Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) stelt kwaliteitscriteria, heeft een beroepscode en een klachtenregeling. Als je klachten hebt betreffende de hulpverlening en dienstverlening doe je er goed aan dit eerst met mij te bespreken. Is dit niet bevredigend dan kun je met jouw klacht terecht bij het College van Toezicht, een onafhankelijk orgaan van het NIP. Dit college toetst het gedrag/beroepsmatig handelen van de psycholoog aan de regels van de beroepscode.

KvK 56210280